Projektdetaljer

Lægmandssprog

”Godt begyndt” - et treårigt projekt, der skal understøtte et systematisk forpligtende samarbejde mellem dagplejere, vuggestuepædagoger og bibliotekarer i Lolland Kommune med fokus på sproglige og sociale kompetencer og forældreinddragelse.
StatusIkke startet

Emneord

  • Børn og unge