Grønne urban fællesskaber

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet afdækker de sundhedsfremmende og trivselsskabende muligheder i byhaver særligt for borgere herunder etniske minoriteter, flygtninge, lavindkomstgrupper, unge, og ældre borgere i en udsat situation.

  Lægmandssprog

  Byhaver har potentiale til at øge trivsel og sundhed på en lang række parametre blandt udsatte befolkningsgrupper, herunder flygtninge, etniske minoriteter, familier med lav indkomst og ældre borgere. De fleste studier er lavet i USA, men da byhaver er udbredte i det meste af Europa og også i Danmark med andre samfundsforhold, end de amerikanske, er der behov for flere undersøgelser af de sundhedsfremmende muligheder i haver i Danmark og Europa.

  Nøgleresultater

  Projektet viser, at byhaver kan have en positiv indflydelse både på individ-niveau (selvværd, uafhængighed, personlig kontrol mv.) især for flygtninge; samt på det relationelle og sociale niveau (relationer, sociale forbindelser, lokalsamfundet) for udsatte befolkningsgrupper generelt. Potentialet i at forbedre fødevaresikkerheden var dog inkonsekvente. På baggrund af denne gennemgang anbefaler vi, at der udføres yderligere undersøgelser og evalueringer af byhaver i Danmark og andre lande uden for USA, da byhaver findes i mange lande, men der er begrænset forskning i at dokumentere virkningerne af byhaver på trivsel blandt sårbare befolkningsgrupper uden for USA.
  Kort titelByhaver og sundhedsfremme
  AkronymGUF
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/1605/03/19