Projektdetaljer

Beskrivelse

Det helt overordnede formål med Green Sponge Buildings in Scandinavia er at teste og demonstrere, hvordan bygninger kan blive en aktiv klimatilpasningsløsning i skandinaviske byer. Fokus for dette vil være, hvorledes grønne tage og grønne vægge på bygningerne kan afhjælpe udfordringerne med stigende nedbørsmængder og dertil økende flomfare, særlig i urbane områder.

Det faglige formål med brobyggerprojektet er at kortlægge, hvordan selve bygningen kan være en aktiv klimatilpasningsløsning. Dette vil ske gennem et litteraturstudie, interviews, webinar og møder med relevante skandinaviske aktører for herved at kortlægge den eksisterende viden på området. Det andet formål med brobyggerprojektet er at knytte et videnskabeligt bånd mellem Østfold University College, Scandinavia Green Roof Institute og VIA University College. Ovenstående vil ske gennem fysiske og online workshops samt seminarer i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark. Målet er at få opbygget en fælles videnpulje, lære hinanden at kende, indsamle data på tværs af landene, etablere en kritisk forskermasse samt etablere kontakter til interessenter i Norge, Danmark og Sverige til brug til den efterfølgende Interreg-hovedansøgning.

De aktiviteter vi vil gennemføre i brobyggerprojektet er:

1. Afdække mulighederne for at opbygge konsortiet mellem Østfold University College, Scandinavia Green Roof Institute og VIA University College (H03)
2. Kortlægge de vigtigste knowledge gaps i Skandinavien mht. en større implementering og brug af grønne tage og vægge i fremtiden (H04)
3. Kortlægge potentielle partnere til Interreg hovedansøgningen (H05)
4. Formidling og forberedelse til hovedansøgning (H06)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2231/08/22

Emneord

  • Byggeri, miljø og energi