GRO- Grønne Regionale madoplevelser (Socialfonden)

  • Kamuk, Anette (Projektdeltager)
  • Navarro, Dora (Projektdeltager)
  • Jurcenoks, Michael Munch (Projektdeltager)
  • Helms, Niels Henrik (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

GRO er støttet af Vækstforum Sjælland, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for regionaludvikling. Visionen for GRO er at Region Sjællands fødevareerhverv tænker tværgående og innovativt og herved skabe nye produkter, processer og services, der øger såvel indtjening som beskæftigelse. Det er ikke længere nok at lave produkter baseret på kvalitet, højfødevaresikkerhed og en god pris. Kunderne skal også føle, at de får en særlig oplevelse, når de køber varen eller ydelsen. For nogle virksomheder kan det betyde, at fokus bliver på produktudvikling, for andre på markedsføring, eller på kundeoplevelser. Der vil etableres bedre og bredere samarbejder mellem alle led i de fødevarerelaterede erhverv, herunder turisme, design, kultur og mange andre typer af virksomheder, der arbejder med mad og måltider.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/1101/10/14