Grundlag for pædagogfaglighed i fritid og skole

Projektdetaljer

Beskrivelse


Udviklingsprojekt i samarbejde mellem UVM, BUPL og Professionshøjskolen Absalon. Projektet indeholder et omfattende litteraturstudie, design og gennemførelse af læringsla-boratorier med pædagoger fra det skole- og fritidspædagogiske område, analyse af empiri og afrapportering for udarbejdelse udarbejdelse af ’Grundlag for pædagogfaglighed i fritid og skole’ på baggrund af viden fra læringslaboratorierne samt udarbejdelse af inspirationsmate-riale ligeledes på baggrund af viden fra læringslaboratorierne. Både grundlag og inspirations-materiale forventes offentliggjort ultimo 2018/primo 2019. Central projektmedarbejder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/1731/03/18

Samarbejdspartnere

  • BUPL (Projektpartner) (leder)
  • UVM (Projektpartner)

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.