Grundtvig og seminarierne 1840-1920

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det er ofte blevet hævdet, at de danske lærerseminarier og den danske læreruddannelse er præget af N.F.S. Grundtvigs skoletanker. Nogle ser det som et særligt dansk dannelsesmæssigt adelsmærke og andre som en forhindring for en nødvendig international harmonisering af læreruddannelsen i retning af øget forskningsforankring.
På trods af den efterhånden omfattende forskning i folkeskolens og seminariernes historie (fx Dansk Læreruddannelse I-III, 1991-2005 og Dansk Skolehistorie I-V, 2013-2014) er der imidlertid ikke foretaget en nærmere undersøgelse af Grundtvigs og grundtvigianismens indflydelse på de danske seminarier. Den er snarere blevet underforstået eller blot postuleret.
Dette projekt vil råde bod på denne mangel ved at analysere den grundtvigske påvirkning af de danske seminarier i perioden fra grundtvigianismens frembrud i 1840’erne over dens gennembrud i 1860’erne til dens konsolidering omkring 1920. Analysen vil ud over den eksisterende forskningslitteratur inddrage jubilæumsskrifter og andet materiale om alle datidens seminarier og deres forstandere, lærere og elever. På denne baggrund vil der blive foretaget en samlet vurdering af den grundtvigske indflydelse på seminarierne i perioden 1840-1920.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/19 → …