Gruppeaktiviteter for ældre

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at indsamle, udvikle og sprede viden om ergoterapeutisk arbejde med ældre i grupper. Vi ønsker med projektet at kvalitetsudvikle den ergoterapeutiske praksis på området ved at udbrede og udvikle eksisterende viden indenfor området, gennem litteraturstudier, fokusgruppeinterviews og afprøvning af model, af studerende og ergoterapeuter.

Litteratursøgningen indenfor området viste sig at give langt flere fund, (primært fra engelsksprogede lande), af ergoterapeutisk teori og undersøgelser om arbejde med grupper, end antaget. Som konsekvens heraf besluttede vi, at vi først ville indsamle, læse og skriftligt resumere hvad ergoterapeuter har skrevet om at arbejde med grupper, og opsamle dette i en artikel til vores fagblad, bl.a. til brug i undervisningen. Vi er endnu i skrivefasen.
Projektet kan ved videreudvikling blive tværprofessionelt, eks med samarbejde med sygeplejersker, fysioterapeuter og pædagoger.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1001/08/12

Emneord

  • aktivitet
  • ergoterapi