Grupper og kulhydrattælling

  • Dynesen, Anja Weirsøe (Projektleder)
  • Johansen, Laura Møller Holst (Projektdeltager)
  • Christensen, Louise Lundby (Projektdeltager)
  • Toubro, Sidse-Marie (Projektdeltager)
  • Nielsen, Birgitte Schack (Projektdeltager)
  • Truelsen, Margrethe Fischer (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) har blandt andet fokus på at udvikle supplerende behandlings-initiativer til børn og uge med type 1-diabetes (T1D). I januar 2020 starter et nyt initiativ for 8-12 årige børn med T1D tilknyttet børneungeafdelingen på Roskilde sygehus. I det nye initiativ omlægges de nuværende kvartalsvise ambulante kontrolbesøg til gruppekonsultationer, der for børnene inkluderer praktisk madlavning med fokus på kulhydrattælling. Som en del af planlægningen af den nye indsats er formålet med nærværende projekt at belyse muligheder og barrierer i forbindelse med gruppekonsultationer som en del af diabetesbehandlingen for børn og unge. Herunder ønskes det undersøgt hvilke fordele og ulemper, som forældre og børn oplever ved at deltage i de allerede etablerede gruppekonsultationer i forbindelse med diabetesbehandlingen på børneungeafdelingen i Holbæk, samt hvilke bekymringer og forventninger børn og forældre, der på nuværende tidspunkt deltager i individuelle diabeteskonsultationer på børneungeafdelingen i Roskilde, har i forhold til at overgå til gruppekonsultationer. Tilsvarende vil perspektiver fra personale med erfaring med gruppekonsultationer, samt personale som opstarter gruppekonsultationer som et nyt behandlingstilbud blive belyst. Forventninger til at integrere praktisk kulhydrattælling i gruppekonsultationerne med børnene vil ligeledes blive undersøgt.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/2031/03/21