Guide til ordblindevenlig didaktik i skolen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet ”Ordblindevenlig didaktik og coaching” sigter mod at øge mulighederne for læringsudbytte og skriftsproglig handlekompetence hos elever med ordblindhed i almenundervisningen på 3.-9. klassetrin i Solrød og Fredensborg kommuner.
Det sker ved at kvalificere læsevejlederes viden om, hvordan undervisningen kan
organiseres og tilrettelægges blandt andet med inddragelse af læse-skrive-teknologi (LST), så elever med ordblindhed får øgede muligheder for læring i almenundervisningen.

Nøgleresultater

Guidelines med videoer, tekst og værkstøjer på www.emu.dk
AkronymGODS
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1829/02/20

Emneord

  • sproglig udvikling
  • ordblindhed
  • læsning
  • ordblindhed
  • inklusion
  • ordblindhed
  • folkeskolen
  • ordblindhed