Håndtering af urininkontinens hos kvinder - praktiserende læger og fysioterapeuters implementering af national klinisk retningslinje

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formål: Projektet har til formål at belyse: 1) forhold af betydning for opsporing af urininkontinens (UI) hos kvinder i almen praksis, 2) praktiserende lægers og fysioterapeuters aktuelle håndtering af kvinder med UI, og 3) faktorer af betydning for implementering af ny national klinisk retningslinje (NKR) om UI hos kvinder.
Baggrund: Mange kvinder generes af UI, og har en påvirket livskvalitet som følger heraf. Der er behov for større opmærksomhed på UI hos kvinder, der kontakter almen praksis, men vi mangler viden om hvad, der karakteriserer kvinderne. I 2016 udkom en ny NKR om UI, hvor superviseret bækkenbundstræning anbefales. Lægers og fysioterapeuters aktuelle håndtering af kvinder med UI er sammen med barrierer og facilitatorer for implementering af NKR om UI i primærsektoren dårligt belyst.
Metode: Projektet benytter sig af flere metoder: 1) kvantitativ deskriptiv analyse af symptommønster hos kvinder med UI baseret på et stort befolkningsbaseret tværsnitsstudie. 2) En auditregistrering af praktiserende læger og fysioterapeuters aktuelle håndtering af kvinder med UI. 3) Kvalitative individuelle interviews med læger og fysioterapeuter omhandlende barriere og facilitatorer for implementering af NKR om UI.
Perspektiver: Viden fra dette projekt vil i tråd med den nationale kliniske retningslinje om urininkontinens hos kvinder via kvalitetsudvikling for praktiserende læger og fysioterapeuter kunne bidrage til en forbedret håndtering og behandling af kvinder med UI.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/1701/12/18

Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • ph.d.projekt
  • forskning og udvikling
  • kvalitetsudvikling
  • urininkontinens
  • almen praksis
  • Fysioterapi
  • kliniske retningslinjer
  • bækkebundstræning