Hands -on studieaktivitetsmodellen. Et digitalt didaktisk værktøj

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektets formål er at udvikle et digitalt værktøj til kvalificering af lektorers arbejde med studieaktivitetsmodellen. Målet er at skabe kvalitet i undervisningen indenfor særligt to parametre:
  For det første at bidrage til at skabe ensartende rammer for tilrettelæggelsen af undervisning. Dette vil bidrage til at understøtte samarbejdet mellem undervisere på tværs i UCL, og tydeliggøre undervisernes forventninger til undervisningens indhold på et tidligt tidspunkt i undervisningsplanlægningen, således at der bliver transparens mellem undervisningsaktiviteter og deres indplacering i studieaktivitetsmodellens fire kvadranter.
  For det andet at bidrage til videndeling og faglig refleksion om læringsaktiviteter, idet brugen af forskellige studieaktiviteter ifølge forskningen højner kvaliteten af undervisningen ved at muliggøre et højt didaktisk udbytte (Notat rektorkollegiet 5.4.13).
  Som supplement hertil er det afgørende for den studerendes oplevelse af kvalitet, at der udfoldes synlige rammebetingelser i forhold til forventningen om 40 timers studieintensitet, hvilket de 2 ovenstående parametre hver især bidrager til.

  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato02/05/1631/12/16

  Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode