"Hanging OUT ! Outdoor education as a way to enhance the quality of early childhood education and care and to promote active citizenship"

Projektdetaljer

Beskrivelse

4 main objectives:
(1) To enhance the quality of early childhood education and care (ECEC) through implementing and recognizing innovative pedagogies in outdoor education.
(2) To further develop the professionalization of educators in ECEC within our network by strengthening the confidence of teachers and responsible adults in going outdoors.
(3) To discover the opportunities of different outdoor environments (from city streets to mindscapes and from forests over factories to school grounds) while recognizing the wide variety in local, cultural and ecological contexts by experimenting with concrete educational practices.
(4) To install a culture of cooperation and co-creation between the different partners and stakeholders in early childhood education and care; deepening on the educational context of each country (care and education, formal and informal education, different stages in education).

Lægmandssprog

(1) At forbedre kvaliteten af dagtilbud gennem identificering og implementering af innovativ udelærings pædagogik.
(2) At videreudvikle professionaliseringen af dagtilbudspædagoger indenfor vores netværk ved at styrke pædagoger og ansvarlige voksnes fortrolighed med udendørs muligheder.
(3) At opdage mulighederne i forskellige udemiljøer (fra gader til tankekunst ( mindscapes) og fra skove over fabrikker til institutioners legepladser) samtidig med at man anerkender den store variation i lokale, kulturelle og økologiske sammenhænge ved at eksperimentere med konkrete læringspraksis.
(4) At etablere en kultur for samarbejde og samskabelse mellem de forskellige partnere og interessenter inden for dagtilbudsområder; styrke uddannelseskonteksten i hvert land (dagtilbud, formel og uformel uddannelse, forskellige stadier i uddannelsen)

Nøgleresultater

1.En video database med GoPro video-etnografiske optagelser (Participant Viewpoint Ethnography Video ), som giver et indblik i børneperspektivet i uderummet.
2. E-læringsmodul (2x 3uger) med fokus på uderummets læringsmuligheder.
3. Flash cards med fokus på inklusion i uderummet
4. En online platform med fokus på udelæring i dagtilbuddene ( formidling af forskning 'state of the art', udelæringspædagogik samt inspiration til konkrete aktiviteter)
Kort titel"Hanging OUT !
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/1930/06/22

Emneord

  • dagtilbud
  • Børneperspektiver
  • udelæring
  • udeleg
  • naturfag
  • udesrumme som læringsarena
  • uderummet