Har vi glemt far, bonusfar og deres familier og netværk i det sociale arbejde med børn og unge?

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet, er at bidrage med forskningsbaseret viden omkring myndighedssagsbehandlerens afdækning af barnets/ den unges familier/netværk, samt deres inddragelse af og samarbejde med barnet/den unge, forældremyndighedsindehaveren og netværk med særlig fokus på far, bonusfar og deres familier.

I projektet undersøges i hvilket kvantitative omfang far, bonusfar og deres familier og netværk inddrages i to kommuners børn og unge sager, samt hvordan myndighedssagsbehandleren fagligt og metodisk afdækker barnets/ den unges familier og netværk. Projektet har desuden fokus på de udfordringer der er i forhold til inddragelsen, samt hvilken betydning inddragelsen har for de involverede parter.

Undersøgelsesdesignet er baseret på en mixed methods tilgang, hvor der i analyserne inddrages data fra forskellige kilder, herunder kvantitative registreringer, dokumenter samt kvalitative interviews.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1931/12/21

Emneord

 • udsatte unge
 • udsatte børn
 • socialrådgivning
 • inddragelse
 • deltagelse
 • anbragte unge
 • Socialt arbejde og sociale forhold
 • Børn og unge
 • udsatte
 • køn/kønsforskelle
 • anbragte børn
 • forældre
 • fædre
 • bonusfædre
 • stedfædre
 • familie
 • netværk
 • socialt udsatte