Historiefaget på langs i skolen – sammenhænge og progression mellem grundskole og gymnasium

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Om sammenhænge og progression i historiefaget fra grundskole til gymnasium. Kvalitativ etnografisk metodisk undersøgelse og analyse af udskolingselevers, gymnasieelevers og historielæreres opfattelser heraf. Projektet lægger grunden til senere videreudvikling af historiedidaktisk teori for historiedidaktisk praksis. Projektet fremlægger forslag til mulige udviklingsprojekter og samarbejde om historie som skolefag i praksis og på tværs af skoleformer.
    StatusIgangværende
    Effektiv start/slut dato01/10/15 → …