Hjertens Glad. Mentorer til ældre sårbare patienter efter blodprop i hjertet - kan det øge deltagelse og reducere ulighed i hjerterehabilitering?

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med studiet er, at afprøve om det er muligt at matche erfarne hjertepatienter (peers) med sårbare grupper af nydiagnosticerende hjertepatienter for at teste om støtte fra ligesindede peers kan øge patienternes evne til at deltage i rehabiliteringstilbud samt reducere og forebygge risikofaktorer, angst og depression og ny blodprop.

Projektet er designet som et kompleks interventionsstudie med indledende kvalitativt eksplorativt design/forundersøgelse (feasibility studie) efterfulgt af et randomiseret komplekst interventionsstudie.

Nøgleresultater

Primær outcome er deltagelse i hjerterehabilitering.
Sekundære outcome er psykosociale velbefindende, self-efficacy samt kost og motionsvaner.
Kort titelHjertensGlad
StatusIkke startet

Emneord

  • Sundhed, ernæring og livskvalitet