HKO Projektet

  • Sørensen, Merete Cornét (Projektleder)
  • Hastrup, Lisbeth (Projektleder)
  • Thorsen, Thomas (Projektdeltager)
  • Briand, Bettina Nielli (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Huskunstner Projektet
Projektet er finansieret af Statens Kunstfond / Slots- og Kulturstyrelsen.
Formålet med projektet er for det første at undersøge de kunstneriske og læringsmæssige potentialer ved børn og unges møde med professionelt kunst i regi af Huskunstner ordningen under statens Kunstfond. For det andet at evaluere selve Huskunstnerordningen med henblik på at optimere de kunstneriske partnerskaber mellem pædagogisk personale, kunstnere og børn og unge
Konkret arbejdes med følgende:

- forskning i 3-5 cases af forskelligartede og typiske Huskunstnerprojekter
- udarbejdelse af forskningsrapport på basis af case-studierne indeholdende:
o en analyse af børns og unges oplevelser af mødet med kunsten i medfør af ordningen samt af læringspotentialet for de involverede parter: kunstnere, formidlere/lærere og børn/unge
o anbefalinger til justering og løbende udvikling af ordningen samt til evaluering af enkelte Huskunstnerprojekter og af ordningen generelt
o anbefalinger og erfaringer vedrørende samspil mellem Huskunstnerordningen og Den Åbne Skole
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/1601/06/17

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • æstetiske læreproceser
  • Børn og unge
  • kunst og læring
  • Æstetik, design og medier
  • kunst og læring