Holistic Alignment: Sammenhængskraft og forståelse af sammenhængene i hele virksomhedens værdikæde som udgangspunkt for uddannelsen af eksport og teknolgibachelorer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Vision: At bidrage til at skabe arbejdskraft til danske eksport- og produktionsvirksomheder, der både forstår og begår sig i alle led i virksomhedens værdikæde med professionel dømmekraft og handlekompetence.

Nøgleresultater

Flere nordjyske SMV'er (praktikværter og aftagere af dimittender fra uddannelsen Eksport og teknologi) melder tilbage, at de ser stort potentialet i at de studerende forstår sammenhængene i virksomheden.
Kort titelHolistic Alignment
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato08/11/1931/12/22

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Erhvervsliv, handel og økonomi