Projektdetaljer

Beskrivelse

Hoppeline er et sundhedsfremmende projekt arrangeret af Det Nationale Videncenter KOSMOS/UC SYD.

Lægmandssprog

Projekt Hoppeline er fysisk aktiverende fortælling, som har til hensigt at understøtte pædagogers arbejde med at gøre det legende og bevægelsesglæden til bærende elementer i voksenstyret bevægelsesaktivitet. Hoppelinefortællingerne er målrettet vuggestue- og børnehavebørn.
StatusIkke startet