Horisontal innovation gennem kompetenceudvikling

 • Knudsen, Hans Jørgen (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet Horisontal Innovation gennem Kompetenceudvikling – med undertitlen Hverdagsinnovation i små og mellemstore virksomheder – sætter fokus på én af de helt store udfordringer i det danske samfund: Hvorfor sker innovation ikke? Hvorfor har vi i Danmark både en faldende grad af innovation og af produktivitetsudvikling?

  Formålet med projektet er at styrke det nationale innovationssystem ved at integrere erhvervsskolerne som centrale aktører i systemet på såvel strategisk, regionalt og subregionalt niveau. Videre er formålet, at virksomhedernes innovationskapacitet og innovationskompetence styrkes gennem systematisk
  kompetenceudvikling. Endelig er formålet, at erhvervsskolerne og vidensinstitutionerne etablerer systematisk samarbejde.

  Det er projektets antagelse, at det ikke mindst hænger sammen med de små og mellemstore virksomheders (SMV’ers) manglende kapacitet til at indgå i nye globale arbejdsdelinger, udnytte egne innovationspotentialer og til at bruge de virkemidler, som netop er tiltænkt dem i forhold til fx at skabe koblinger til videninstitutionerne.

  Virksomhederne står således overfor to kompetenceudfordringer:

  • Hvordan bruger de deres og deres medarbejderes egne
  innovationspotentialer?
  • Og videre, og ideelt i samspil hermed, hvordan styrkes innovation gennem
  samarbejde med forskning i bred forståelse af begrebet?

  Projektet vil på baggrund af nyere undersøgelser håndtere denne dobbelte kompetenceudfordring ved at integrere og styrke erhvervsskolerne som et strategisk virkemiddel i innovationssystemet. Erhvervsskolerne har sprog, nærhed og kontakt til virksomhederne, de har samtidig mulighed for at koble til videninstitutionerne. Dermed sikres en strukturel kobling, som kan gøre en afgørende forskel for innovationskapaciteten i virksomhederne. Men det kræver naturligvis, at kompetencen hos aktørerne fra erhvervsskolerne og deres måde at organisere sig på udvikles, så de kan håndtere disse udfordringer. Projektet vil skabe denne kompetenceudvikling på erhvervsskolerne og samtidig styrke innovationskapacitet og kompetence hos de deltagende virksomheder. Denne proces skal føre til metoder og til modeller for, hvordan dette kan ske generelt i samspillet mellem virksomhed, forskning og erhvervsskoler.

  Projektet er tre-årigt og har en samlet bevilling på 3.454.000,00 kroner – fra Uddannelsesministeriets pulje Åbne Midler.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/12/1101/12/14

  Emneord

  • kompetenceudvikling
  • innovation