Human First - Transitionsdidaktik i videregående uddannelser

 • Lang, Nanna Ruengkratok (Projektdeltager)
 • Lindholm, Jeanette (Projektdeltager)
 • Mittún, Birgitte Just (Projektdeltager)
 • Sørensen, Annette Bagger (Projektdeltager)
 • Skjødeberg Toftegaard, Berit (Projektdeltager)
 • Bach Henriksen, Inger (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

I en tid hvor kompleksiteten i vores samfund og forskellige sundhedsområder, -uddannelser og -praktikfelter øges, sættes der lid til, at god velfunderet forskningsbaseret viden på mange forskellige niveauer og i forskellige arenaer kan understøtte udvikling af sundhedsuddannelser, således både studerende og undervisere udvikler kompetencer og oplever trivsel under uddannelsen.
Overgangen fra de teoretiske uddannelsesforløb til de praktiske uddannelsesforløb (teoretisk til praktisk læringsrum og vice versa – vekseluddannelse) er fokus i dette projekt.
Formålet er at genere viden om, hvad der kan understøtte udvikling af kompetencer i relation til sundhedspersonale. I dette projekt vil det være relevant at fokusere på sygeplejerske- og lægeuddannelsen. Det kan være relevant at perspektivere med andre mindre sundhedsuddannelser, som har betydning i et Regionalt perspektiv.
Fokus vil være på både på den teoretiske uddannelse og de praktiske uddannelsesforløb, og vi vil undersøge de styrker og svagheder, der knytter sig til vekselvirkningen mellem disse. Tiltag kan både være specifikke læringsredskaber og -metoder samt didaktiske undervisningskoncepter eller -forløb.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato25/08/2125/08/22

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • transitionsdidaktik
 • studerende
 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • transitioner
 • professionsuddannelser
 • teori-praksis