Human First - Transitionsdidaktik. Kortlægning og udvikling af en transitionsdidaktik

Projektdetaljer

Beskrivelse

Human First er et partnerskab mellem VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet, der samarbejder om bedre sundhed og samfund for det enkelte menneske. Et af indsatsområderne i Human First er at samarbejde om forsknings- og udviklingsinitiativer, der kan bidrage til en styrket sammenhæng mellem forskning, teori og praksis inden for sundhedssektoren – i og imellem uddannelse og praksis. I dette samarbejde indgår kommunerne i regionen også.

Det er kendetegnende for de sundhedsprofessionelle uddannelser, at teori og praksis bringes i vekselvirkning, og det ses konkret i form af, at der i uddannelserne både indgår en teoretisk læringsarena og en praktisk læringsarena. At samspil mellem teori og praksis står centralt i de sundhedsprofessionelle uddannelser hænger sammen med, at der uddannes til en professions praksis, hvor man skal kunne løse specifikke praktiske opgaver, der samtidig er fagligt og teoretisk velbegrundede, forsvarlige og velreflekterede (Haastrup et al., 2013; Johansen & Frederiksen, 2013).
Det er dog også en velkendt problematik, at overgangen fra den teoretiske uddannelse til de praktiske uddannelsesforløb (fra teoretisk til praktisk læringsarena og omvendt) samt overgangen fra uddannelse til job (fra studieliv til arbejdsliv, studerende til professionel) for mange kan opleves som overvældende og udfordrende (Haastrup et al., 2013; Schumacher & Meleis, 2010; Wieland et al., 2010). Uagtet, om det er noget, man er forberedt på, så indebærer det at skulle starte som nyuddannet i job, at der sker en forandring, hvor man både skal finde ind i en ny rolle, nye rutiner, nye opgaver, en ny kontekst og ny professionel identitet. Samtidig indebærer det også, at en organisation skal tage imod en ny medarbejder, hvilket også indebærer forandring i organisationen (Griffin & Moorhead, 2010).

Vi ønsker i dette projekt at undersøge transitioner fra studieliv til arbejdsliv. Dette skal ske ved en kortlægning af eksisterende transitionsindsatser og -tiltag regionalt i relation til de videregående sundhedsfaglige uddannelser. Vi ønsker endvidere at undersøge, hvilke faglige og organisatoriske muligheder og barrierer, der eksisterer i forbindelse med etablering af tiltag, som er påtænkt at styrke ovennævnte. Denne indledende afdækning kommer til at danne afsæt for en nytænkning og afprøvning af transitionstiltag, der kan pege i retning af anbefalinger for en transitionsdidaktik.
Projektet sigter mod en kortlægning og udvikling af en transitionsdidaktik, som både kan være deskriptiv i forhold til en status eller redegørelse for ”best-practice” erfaringer, og som samtidig kan være retningsgivende i forhold til udbredelse af transitionstiltag i regi af de samarbejdende organisationer i Human First.

Kort titelTransitionsdidaktik
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato30/06/2031/12/23

Samarbejdspartnere

 • Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje
 • Hospitalsenhed Midt (Projektpartner)
 • Aarhus Universitetshospital (Projektpartner)
 • Aarhus Universitet (Projektpartner)
 • VIA University College (Projektpartner) (leder)
 • Silkeborg Kommune
 • Region Midt

Emneord

 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • transition
 • praktik
 • nyuddannede
 • teori-praksis

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.