Hvad betyder kommunalreformen for borgere med handicap, der har behov for specialiserede tilbud og rådgivning?

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Kommunalreformen medførte en ny struktur og opgavefordeling på handicapområdet. Kommunerne har fået det fulde myndigheds- og finansieringsansvar på området, mens regionerne har ansvar for regional koordinering, gennem årlige rammeaftaler, og leveringspligt, hvis kommunerne beder dem varetage opgaver på området. Endelig har staten ansvaret for den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO, der skal sikre et højt vidensniveau og støtte kommunerne med udredning og rådgivning i specielt komplicerede sager. Det er undersøgelsens formål at evaluere kommunalreformens konsekvenser for brugere med meget specialiserede behov, idet løsningen af deres komplicerede problemstillinger ligger i grænsefladerne mellem kommuner, regioner og stat. Herudover er det målet, at undersøgelsen kan give grundlag for at vurdere, hvilke forhold der ligger bag de eventuelle forandringer, som brugerne mærker. Undersøgelsen er anvendelsesorienteret og kombinerer tre evalueringstyper: Procesevaluering, målevaluering og effektevaluering
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/09/0631/12/10

  Emneord

  • organisationsudvikling