Hvedeklid anno 2022

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ved produktion af hvedemel kommer der hvedeklid som
en afledt råvare. Hos Mejnerts mølle produceres der
således omkring 200 tons økologisk hvedeklid hvert år, der
afsættes til non-food use bla svinefoder og til dyrkning af
champignon. Ifølge DTUs fødevaredatabase indeholder
hvedeklid omkring 40% kostfibre og 16% protein, og det er
dermed en væsentlig ernæringskilde, der går tabt fra
human konsum, især i en tid, hvor mange ikke får kostfibre
Side 7/9
Hvad er projektets additionalitet? nok i kosten. Danskerne spiser således i gennemsnit
omkring 22 g kostfibre pr dag, mens de officielle
anbefalinger er mindst 25-35 g/dag
(www.ernaeringsfokus.dk).
Hvedeklid indeholder især vanduopløselige fibre. Disse er
gode for tarmens sundhed, idet de sikrer en hurtig
passage af maden gennem tarmen og øger volumen af
fæces. De er der i mod kun i mindre omfang modtagelige
for fermentering i tyktarmen. Det vil derfor være
interessant at undersøge om det er muligt at forbehandle
hvedeklidene med henblik på at øge den
sundhedsmæssige værdi (gøre dem mere
fermenterbare).
Traditionelt har hvedeklid været anvendt i madlavningen,
men det er gået af mode og kun få anvender hvedeklid i
dag. Der er derfor et stort behov for at gentænke
anvendelsen af klid herunder om det kan anvendes i
andre kontekster end den traditionelle bagning.
Formålet med projektet er således at afdække og udvikle
anvendelse af hvedeklid med henblik på at udnytte deres
ernæringsmæssige potentiale og samtidig sikre at de
anvendes til human konsum og dermed øge
bæredygtigheden af produktionen.
Der vil i projektet blive arbejdet af tre parallelle spor med
stigende innovationsgrad og risiko:
1) Tilsætning af hvedeklid til brødblandinger, der
optimeres på baggrund af en kombination af
spisekvalitet og ernæringsmæssig kvalitet. Der
tages udgangspunkt i markedsrepræsentanternes
behov og ønsker til brødtyper og
tilberedningsnemhed.
2) Anvendelse af hvedeklid i andre produktkategorier.
Der arbejdes ud fra en rapid prototyping tilgang,
hvor meget forskellige anvendelser af hvedeklid
testes og potentialet vurderes. Her ud fra udvælges
nogle specifikke produktkategorier, hvor potentialet
demonstreres.
3) Forprocessering af hvedeklid vurderes med henblik
på at optimere ernæringsmæssig kvalitet og
spisekvalitet samtidig under hensyntagen til
økonomisk rentabilitet. Der tages udgangspunkt i en
teoretisk tilgang om kostfibrenes funktionalitet
hvorefter nye processer testes så som
fermentering/tørring, udblødning, formaling mm
Kort titelHvedeklid anno 2022
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/2231/12/22

Emneord

  • Sundhed, ernæring og livskvalitet
  • fødevarer
  • ernæring
  • hvedeklid
  • sensorik