Hverdagshåndtering af sundhed og medinddragelse i behandling af længerevarende sygdom – en analyse af sociale relationer og lighed i sundhed.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger sociale relationers betydning for hverdags håndtering af sundhed og medinddragelse i behandling af længevarende sygdom blandt borgere bosiddende i to sociale boligområder i Lolland og Guldborgsund kommuner.

Titel: Hverdags håndtering af sundhed og medinddragelse i behandling af længerevarende sygdom – en analyse af sociale relationer og lighed i sundhed.

Projektet undersøger hvordan der kan skabes sammenhæng mellem håndtering af sundhed i hverdagen og behandling af længevarende sygdom med fokus på ulighedsaspekter.

Hvordan håndteres sundhed i hverdagen og hvordan kommer medinddragelse i behandling til udtryk for forskellige personer, som lever med længerevarende sygdom? Hvilke sociale ressourcer råder forskellige personer diagnosticeret med længerevarende over og hvordan inddrages de forhåndenværende sociale ressourcer i hverdagslivet med længerevarende sygdom? Hvad indebærer muligheder for at inddrage sociale ressourcer for erfaringen med at håndtere sygdoms tegn og symptomer i hverdagen?

Projektet retter et kritisk blik på tiltag, som sigter på at skabe sammenhæng mellem håndtering af længevarende sygdom i hverdagen og behandling.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato30/12/1629/12/17

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.