Hverdagsrehabilitering i Mariagerfjord Kommune

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Formålet med projektet er, at så mange borgere som muligt kommer til at klare hverdagen med kun lidt eller ingen hjælp. En af måderne, hvorpå målet skal realiseres , er ved at tilbyde borgere i kommunen er hverdagsrehabiliteringsforløb, der er tilpasset den enkelte og som varetages af et tværfagligt team. Succeskriterierne for projekt hverdagsrehabilitering er, at borgere, der visiteres til projektet, opnår en større grad af frihed ved at kunne klare hverdagsaktiviteter selv, fremfor at være afhængige af hjælp fra hjemmeplejen, og at borgerne oplever et helstøbt og trygt forløb undervejs i rehabiliteringen. I projektet fremstilles evalueringsdata fra første halvår af projektet. Empirien er indsamlet via kvalitative data fra interviews med forskellige aktører i projektet - herunder involverede borgere.
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato01/03/1101/02/13