Hvilke talenter har sygeplejeprofessionen brug for i fremtiden?

Projektdetaljer

Beskrivelse

Målet med projektet er der for at indhente viden om hvilke talenter aftagere i primærsektoren efterspørger, og ser som vigtige i det fremtidige sundhedsvæsen hos nyuddannede sygeplejerske, med det formål at denne viden anvendes til at kvalificere udviklingen at talentudviklingstilbud på sygeplejerskeuddannelsen.
Trods det stigende behov for talentudvikling til det hurtigt udviklende velfærdssamfund, er der en meget sparsom viden om og udvikling af talenter på professionsuddannelserne.
I VIAs strategi 2015-2017 - Aftryk på verden (VIA University College 2015) er der kommet fokus på talentudvikling og mulighederne herfor understøttes af den nye bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser(uddannelsesministeriet 2015)
Spørgsmålet er inden for hvilke områder og hvordan vi skal talentudvikle på professionsuddannelserne, nærmere bestemt sygeplejerskeuddannelserne. Nuværende talentudviklingsprojekter har haft fokus på akademisk talentudvikling, men er det kun talenter inden for den akademiske verden vi har brug for? I arbejdet med indhold og rammer for talentudviklingstilbud, vil der være forskellige interessenter og aftagere både politiske, institutionelle og uddannelsesmæssige. I sundhedskartellets fremsynsrapport " Kompleks fremtid refleksive sundhedsprofessionelle" peges der på de store udfordringer den øgede varetagelse af de samlede sundhedsopgaver uden for sygehusregi, med fokus på især primærsektorens øgede opgave og indsatsansvar og derfor er fokus i dette projekt på primærsektoren.
Metode:
Til dette anvendes 3 forskellige metodiske tilgange:
a)Fokusgruppe interviews (Kvale, Brinkmann 2015) med informanter rekrutteret fra det strategiske/taktiske niveau, operationelle niveau/en med en specialfunktion samt en basissygeplejerske fra en større og mindre kommune i 2 regioner i Danmark.
b)Analyse af dokumenter fra den kommunale sektor der beskriver fagområdets kerne opgave og fagpersonalets kompetencer(stillingsbeskrivelser).
c)Udarbejdelse af et Systematic Review under Joanna Brigs Institut (The Joanna Briggs Institut 2014) med henblik på afdækning af det politiske fremsyn på, hvilke talenter sygeplejeprofessionen har brug for i fremtiden, i de tre nordiske lande Danmark, Norge og Sverige
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato04/01/1631/12/17

Emneord

  • professionsuddannelser
  • talent
  • talentudvikling
  • talentinitiativer

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.