Hvilken betydning har kompetenceudvikling for den pædagogiske praksis i specialtilbud?

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet knytter sig til Aarhus Kommunes kompetenceud-viklingsforløb "Alle elever til folkeskolens prøver". Forløbet er igangsat med det formål at højne antallet af elever fra kommunens specialklasser, der kommer til folkeskolens prøver, øge deres karaktergennemsnit og deres uddannelsesparathed. Dette mål søges nået gennem et 3-årigt kompetenceudviklingsprojekt for medarbejdere i kommu-nens specialklasser, Langagerskolen og PPR.
Nærværende projekt knytter an til kompetenceudviklingsforløbet ved at undersøge, hvordan indsatsen fra Aarhus Kommune og PPR bliver omsat fra teori til praksis. Disse beskrivelser skal anvendes til at besvare eller pege på, hvad der har været særligt virksomt og/eller udfordrende i forhold til at opnå udvikling af praksis jf. kompetenceudviklingsforløbets mål. Centralt i denne sammenhæng står, at følgeforskningen ikke har karakter af evaluering. Deltagerne skal ikke vurderes i forhold til de mål, som er opstillet for kommunens indsats, men alene bidrage til generering af viden om den betydning, de tillægger indsatsen samt praksisimplikationerne heraf.

Lægmandssprog

Et følgeforskningsprojekt om, hvilken betydning lærere og pædagoger tillægger et kompetenceudviklingsforløb, og hvordan det kommer til udtryk i deres praksis som undervisere i specialtilbud i Aarhus kommune.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato05/01/1831/12/19

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • kompetenceudvikling
  • samarbejde
  • specialpædagogik
  • specialklasser
  • folkeskolens afgangsprøve
  • mindset
  • synlig læring