Hvordan oplever KOL-patienter, at deltagelse i patientuddannelse påvirker egenomsorgsevnen?: Fokusgruppe interviews med 6 KOL-patienter

Projektdetaljer

Beskrivelse

Opfølgende forskningsprojekt, som via fokusgruppeinterviews med 6 KOL-patienter, undersøger KOL-patienternes oplevelse af egenomsorgsevne før og efter deltagelse i struktureret patientuddannelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato16/08/1012/11/20

Emneord

  • sygepleje