Hvordan opleves et fødselsforløb med epiduralblokade som smertelindring af fødende kvinder?

Projektdetaljer

Beskrivelse

Kvalitativt studie med felstudier og interviews
Baggrund.
Formålet med projektet er at undersøge og få indblik i fødende kvinders oplevelser af både at vælge og få anlagt epiduralblokaden, hvordan det er at have en epiduralblokade og hvordan fødselsoplevelsen påvirkes af epiduralblokaden.
Denne undersøgelse er relevant på baggrund af, at den eksisterende forskning omkring epiduralblokade især er koncentreret om medicinske virkninger og bivirkninger (Anim-Somuaah, Smyth R, Howel C, 2005)). Kvinders oplevelse i forbindelse med epiduralblokade udforskes oftest via et tillægsspørgsmål til et kvantitativt spørgeskema, hvor kvinden angiver tilfredsheden med epiduralblokadens smertelindrende effekt samt tilfredsheden med fødslen. Resultaterne viser, at epiduralblokaden har god smertelindrende effekt, men at tilfredsheden med fødslen ikke øges (Kannan-S; Jamison-RN; Datta-S, 2001). Hvordan kvinderne oplever epiduralblokaden vides ikke, men dette bør udforskes, for at jordemødre og andre sundhedsprofessionelle kan få en større forståelse for kvinder, der har epiduralblokade.
Metoden i dette projekt vil være kvalitative interviews med kvinder og jordemødre samt observationer på fødegangen. Cirka 6 kvinder interviewes to gange, umiddelbart efter fødslen samt 6 uger efter fødslen. Den jordemoder, som har været med til fødslen interviewes mhp at få hendes vurdering af kvindens oplevelse. I den 2-3 ugers periode informanterne udvælges er jeg til stede på fødegangen. Både for at kunne udvælge og få samtykke af kommende informanter men også for i en vis udstrækning at få mulighed for at observere kvinderne undervejs i forløbet.
Resultatet af undersøgelsen bliver en ny viden om kvindernes oplevelse. En viden, som vil være til gavn for både kvinder, jordemødre og andre sundhedsprofessionelle.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato21/08/0831/01/10