Hvordan påvirker brugen af DECT-telefoner (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) på en medicinsk sygehusafdeling kommunikationen og relationen mellem patient og sygeplejerske?

Projektdetaljer

Beskrivelse

DECT-telefoner anvendes i vid udstrækning i sygehusvæsnet i dag. På telefonerne modtager sygeplejersker både interne/eksterne opkald samt patientkald, hvilket medfører talrige afbrydelser i sygeplejerskens arbejdsdag. Formålet med dette projekt er derfor at undersøge, hvordan anvendelse af DECT-telefoner på en medicinsk sygehusafdeling påvirker kommunikationen og relationen mellem sygeplejerske og patient. Projektet vil, i samarbejde med sygeplejersker og sygeplejestuderende på modul 11/12, gennem deltagerobservationer og interviews belyse fordele og ulemper ved anvendelse af DECT-telefonerne på en medicinsk sygehusafdeling. Det vil kortlægge patienter og sygeplejerskers normer og forventninger til anvendelse af DECT-telefonerne, samt opnå indsigt i hvordan patienter og sygeplejerske oplever anvendelsen af disse. Projektet tilsigter samarbejde med relevant uddannelse fra T&B, med henblik på udvikling af tekniske løsninger der kan bidrage til videre udvikling på området.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1231/01/14

Emneord

  • teknologi
  • kvalitativ metode
  • sygepleje
  • velfærdsteknologi
  • informationskompetence
  • mobil teknologi
  • sundhedsteknologi