Hvordan skabes et mere velfungerende fleksjobmarked?

 • Bredgaard, Thomas (Projektleder)
 • Thuesen, Frederik (Projektdeltager)
 • Holt, Helle (Projektdeltager)
 • Amby, Finn (Projektdeltager)
 • Kjeldsen, Lena (Projektleder)
 • Luth, Edda Merete (Projektdeltager)
 • Skyum-Jensen, Emilie (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Fleksjob er en unik dansk ordning, som blev skabt i slutningen af 1990’erne for at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked som alternativ til førtidspension for personer med væsentligt reduceret arbejdsevne. Der er aktuelt mere end 100.000 personer, som arbejder i fleksjob eller venter på at komme i fleksjob. Det svarer til 3,5 procent af arbejdsstyrken. Fleksjob er blevet den vigtigste vej til at ansætte og fastholde mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet. To-tredjedel af alle personer med bevægelseshandicap, som er i arbejde, er ansat i et fleksjob. Selvom undersøgelser viser at fleksjobansatte, arbejdsgiverne og jobcentrene generelt vurderer ordningen positivt, er der også kritik af fleksjobordningen.

Dette projektet undersøger, hvordan fleksjobmarkedet fungerer, og hvad der kan gøres for at forbedre fleksjobordningen, så flere med funktionsnedsættelser bliver integreret, fastholdt og ligebehandlet på arbejdsmarkedet.
Projektet anvender en integreret arbejdsmarkedstilgang til at forstå samspillet mellem arbejdsudbud blandt fleksjobbere, virksomhedernes efterspørgsel på fleksjob samt beskæftigelsessystemets matchning mellem fleksjobsvisiterede og virksomhederne. Undersøgelsesdesignet er en kombination af spørgeskemaundersøgelser til fleksjobbere, arbejdsgivere og jobcentre med interviews og casestudier. Der er ikke tidligere lavet systematisk forskning omkring fleksjob og vi vil med projektet bidrage til den offentlige debat om hvordan der skabes et mere velfungerende fleksjobmarked.

StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2231/12/24

Samarbejdspartnere

 • Aalborg Universitet (leder)
 • VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Medansøger)

Emneord

 • Socialt arbejde og sociale forhold
 • fleksjob
 • handicap