Hvori består de særlige specialpædagogiske kompetencer i de professionelles arbejde med udvikling af inkluderende læringsmiljøer? Hvad forener og hvad adskiller de special- og almenpædagogiske kompetencer?

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil undersøge og udfordre antagelsen om, at elever i komplicerede læringssituationer kan imødekommes i et læringsmiljø tilrettelagt inden for rammerne af den inkluderende skole. Projektet vil således også have opmærksomhed rettet mod de eksklusionsprocesser, der pågår i de almene miljøer, med henblik på at indkredse og udvikle nye inkluderende specialpædagogiske tiltag og kompetencer.
De fælles forskningsspørgsmål ovenfor vil blive undersøgt i tre delprojekter, som fra hver deres kontekst vil undersøge forholdet mellem en almen inklusionsteoretisk faglighed og en specialpædagogisk faglighed. I samarbejde med lærere, pædagoger og andre af skolens ressourcepersoner vil projektet bidrage til at præcisere og producere nye forståelser af en inkluderende specialpædagogik.
Inkluderende specialpædagogik forstår vi som en faglig tilgang, der dels:
- trækker på almenpædagogisk viden om deltagelse i sociale og faglige fællesskaber, relationer og viden om didaktik og undervisningsdifferentiering
- fastholder at viden om elevers læringsforudsætninger, herunder specifikke funktionsnedsættelser, er et vigtigt grundlag for lærerens diagnostiske og didaktiske kompetencer (Hedegaard-Sørensen, 2013).

Projektets udvikling af og undersøgelse af inkluderende specialpædagogiske kompetencer vil hvile på indsamling af og analyse af praksisfortællinger og aktionslæringsforløb i samarbejde med de professionelle i praksis. Med afsæt i inklusionsloven vil projektet identificere det specialpædagogiske felt herunder lærernes forudsætninger for specialpædagogiske kompetencer.


Projektorganisering – tre delprojekter
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/1431/08/15

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • VIA University College (Projektpartner)
  • Silkeborg Kommune (Projektpartner)
  • Mariagerfjord Kommune (Projektpartner)

Emneord

  • specialpædagogik
  • Undervisningsdifferentiering
  • inklusion
  • specialpædagogik
  • undervisningsdifferentiering