I-STEAM, Induction og mentoringen i folkeskolen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hver fjerde lærer overvejer at forlade folkeskolen inden for de første år, og 14,4 procent af lærere mellem 25-29 år gør det (Christensen, 2019; Frederiksen et al., 2017). Der synes at være et stort behov for støttende forløb til lærere for at sikre den professionelle udvikling og for at fastholde lærerne i professionen. Faglige og pædagogiske introduktionsforløb (induction) kombineret med mentorskab i de første år i professionen kan give strukturerede muligheder for, at nye lærere kan lære i og af praksis og derigennem støttes i den fortsatte professionelle udvikling.

Lægmandssprog

Det er antagelsen, at de erfaringer, der oparbejdes i mentorforløb med nyuddanne-de/nyansatte lærere får et ’tilbageløb’ til læreruddannelsen, så læreruddannerne og de studerende kvalificeres. Det sker bl.a. ved, at der bliver skabt viden om og rum for facilitering af de lærerstuderendes læring på tværs af læringsarenaerne i lærer-uddannelsen (Korthagen, 2007). Herved overvindes kritikken af at læreruddannel-sen altid formår at bygge bro mellem de forventninger, man officielt kan have til studerendes præstationer, og de resultater, som de opnår (Zeichner et al., 2015).

Nøgleresultater

Projektet har således professionel udvikling som fokus, hvor refleksion står cen-tralt. Det mest centrale enkeltstående aspekt ved professionel udvikling synes dog, ifølge Korthagen & Wubbels 1995 at være at kunne opretholde en kontinuerlig re-fleksion, når man møder udfordringer. Projektets antagelser er, at professionelle forandringer sker gennem refleksion over praksis, og opfattelser formes og ændres både i det reflekterende enerum og i dialog.
Kort titelI-STEAM, Induction og mentoringen i folkeskolen
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2201/01/25

Emneord

  • Skoler, fag og institutioner
  • Mentoring og I-STEAM