Iagttagelse, analyse og ledelse af undervisnings- og læringsmiljøer i læreruddannelsen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er et lokalt udviklingsarbejde på Læreruddannelsen i Aarhus og har fokus på tre centrale lærerfaglige kompetencer, nemlig lærerens arbejde med iagttagelse, analyse og ledelse af undervisnings- og læringsmiljøer.
Formålet er dobbelt: dels at bidrage til udvikling af en læreruddannelsesdidaktik og dels at medvirke til fortsat udvikling af pædagogisk praksis i skolen.

Projektet indeholder nogle bud på procesorienterede arbejdsformer i læreruddannelsen, som dels synes at understøtte professionaliseringen af centrale lærerfaglige kompetencer og som samtidig understøtter et forpligtende samarbejde mellem underviser, lærer og studerende om/i undervisningen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/0801/06/09

Emneord

  • klasseledelse
  • iagttagelse
  • procesorienterede arbejdsformer