Identificering af fag- og forskningsbibliotekernes rolle ift. udbredelse og understøttelse af Citizen Science

Projektdetaljer

Beskrivelse

Citizen Science i Danmark er et strategisk interessant og samtidig fremvoksende felt, der pt. ikke er kortlagt. Det er derfor afgørende med en vidensopbygning og -spredning sideløbende med, at bibliotekerne involveres i nye roller, services og undervisning.

Målet er at identificere FFU-bibliotekernes roller og mulige services ved at arbejde indenfor følgende områder (arbejdspakker):

1) Analyse af feltet i Danmark
2) Vidensopbygning og kompetenceudvikling
3) FFU-bibliotekerne som medudviklere af undervisning inden for CS
4) FAIR Data og research data management i forhold til CS
5) Biblioteket som CS-hub
6) Mulige afledte effekter og anbefalinger ift. bibliotekernes rolle i CS
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1931/12/20

Samarbejdspartnere

  • Syddansk Universitet (leder)
  • Det Kongelige Bibliotek
  • Aalborg Universitet
  • UC SYD
  • Aarhus Universitet