Identifikation og udvikling af professionsidentitet indenfor skole- og fritidspædagogikken

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektideen udspringer af indledende drøftelser om og med den kommende Stigsborg Brygge skole i Nørresundby, hvor der har været et begyndende undersøgelse af feltet mellem UCN og Aalborg Kommune. Tanken og ønsket er, at vi involverer os i kommunens ønsker om at re-tænke skolen, hvor vi med videngrundlaget inden for det skole- og fritidspædagogiske felt og ikke mindst for de studerende med henblik på pædagogfaglige inputs ift. at bedrive praksisnær forskning. Formålet med projektet er, at vi på baggrund af de nævnte undersøgelser kan kvalificere den skole- og fritidspædagogiske professi-onsidentitet, således der i undervisningen skabes et grundlag for at foretage eventuelle justeringer der kan bidrage konstruktivt til at skabe en større forståelse for, hvilken kompetenceprofil og ikke mindst professionsidentitet de studerende uddanner sig inden for.
Vi opererer ud fra en hypotese om at arbejdet med at identificere en kompetenceprofil for skole- og fritidsområdet kan kvalificeres gennem inddragelse af praksisfeltet

Lægmandssprog

Projektet søger at skabe en større forståelse hvad pædagogers arbejde består i og for betydningen af pædagogers arbejde på skole fritidsområdet.

Nøgleresultater

At være central aktør i forhold til at udvikle skole fritidspædagogik i forløbet med udbygningen af Stigsborgs Brygge
Kort titelSKF Stigsborgs Brygge
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/2031/12/20