Idræts og Bevægelsescertificering (KOSMOS), Del af Aabenraa Kommunes Projekt "Sund Skole 2020" (Underviser 2016/2017)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Underviser på KOSMOS Idræts- og Bevægelsescertificering 2016/17.

Som del af Aabenraa Kommunes projektprogram SundSkole 2020, bliver folkeskolerne i Aabenraa Kommune Idræts og Bevægelsescertificeret af KOSMOS, UC SYD. En certificering som bevægelsesskole retter sig dels mod en generel opkvalificering af hele ledelsen og det pædagogiske personale i forhold til at inddrage bevægelse som læringsmetode i fagrækken som helhed og understøttelse af en generel bevægelseskultur på den enkelte skole. Kurser til alle på 12 timer fordelt på 3 eller 4 temadage i løbet af et skoleår.

Dette delprojekt skaber derfor fundamentet og den faglige ballast til det videre arbejde i Sundheds- og bevægelsesrådene.
Certificeringen som idrætsskole er møntet på en specifik opkvalificering af
skolens idrætsfaggruppe i forhold til idræt som eksamensfag, årsplanlægning
og målstyret undervisning. Certificeringer tilpasses den enkelte skoles behov
og særlige lokale forhold.
StatusIkke startet