IENE5

  • Lau, Lise (Projektdeltager)
  • Odgaard, Eva (Projektdeltager)
  • Papadopoulos, Rena (Projektleder)
  • Kouta, Christiana (Projektdeltager)
  • Rustici, Claudia (Projektdeltager)
  • Dudau, Victor (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har 6 overordnede mål:
1.Afdække læringsbehov blandt sundhedsprofessionelle mhp. kulturelt kompetent, tværfaglig kommunikation mhp. patientsikkerhed
2.Udvikle en model for undervisningsforløb til en europæisk kontekst
3.Udvikle et MOOC (massive open online course) med undervisningsmaterialer, læringsaktiviteter og selvevalueringsredskaber
4.Oplære 50 facilitatorer (dvs. 10 fra hvert deltagerland) der kan facilitere, støtte og supportere MOOC-deltagere
5.Udvikle viden, færdigheder og kompetence hos 150 MOOC-deltagere (dvs. 30 fra hvert land)
6.Fremme teamkulturer, der vægtlægger interkulturel kommunikation og ankerkender betydningen heraf for patientsikkerheden.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1501/06/17