Ikt støttet kommunikation mellem patienter og personale ved radiologiske afdelinger: ph.d. projekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ph.D. projektet i hovedtræk
Brug af Digital Post blev obligatorisk i Danmark d. 1. november 2014. Projektet undersøger, om brug af Digital Post til dialog mellem patienter og personale, kan forbedre patientens oplevelse af kvalitet i kommunikation i forbindelse med røntgenundersøgelser og skanninger, og hvordan dette påvirker ressourceudnyttelsen.

Problemformulering
Hvilken betydning har involvering af patienter og personale i udvikling og brug af ikt til støtte af kommunikation om patientforløb ved radiologisk afdeling, for kvalitet af patientoplevelse og effektivitet i ressourceudnyttelse?

Baggrund
Baggrunden er en uoverensstemmelse mellem Sundhedslovens krav om, at patienten inddrages i beslutninger ud fra informeret samtykke, og patienttilfredshedsundersøgelser der påpeger manglende information og inddragelse. Mangler i dokumentation og kommunikation er kilder til utilsigtede hændelser, og udeblivelser hæmmer effektiv ressourceforbrug i sundhedsvæsenet. Digital post tilbyder sig som en national platform for at skabe nye rammer for at udveksle information og koordinere tilsagn og tilrettelæggelse af tilbud med borgerne.
Sundhedspersonales kommunikation med patienter til radiologisk undersøgelse skal leve op til juridske og fagetiske krav, så patienten inddrages i beslutninger, og så patienten deltager på baggrund af informeret samtykke. Trods dette efterspørger patienter mere information om bl.a. skanninger og undersøgelsesforløb, og der forekommer utilsigtede hændelser på baggrund af mangler i kommunikation og dokumentation. Digitalisering af kommunikation mellem borgere og det offentlige i Danmark giver mulighed for at undersøge, om brug af Offentlig Digital Post, til dialog mellem patienter og personale, kan forbedre kvaliteten i kommunikationen i forbindelse med radiologiske undersøgelser.
Radiologisk Afdeling ved Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Regionshospitalet Silkeborg, indgår i projektet. Radiologisk afdeling er knudepunkt for mange diagnostiske udredninger i patientforløb på tværs af sektorer og afdelinger, og således central for at identificere komplekse behov for information og koordinering. Centrale brugergrupper er patienter, lægesekretærer, radiografer, radiologer, almen praksis, forløbskoordinatorer, it-leverandører og it-ansvarlige lokalt og regionalt.
Radiologisk afdeling i Silkeborg udfører årligt omkring 82.000 undersøgelser. Der planlægges flere, men cirka 2.300 aflyses fordi patienterne udebliver. Den forestående digitalisering giver mulighed for at undersøge, om brug af Offentlig Digital Post til at sende påmindelser til patienterne, kan nedbringe antallet af udeblivelser fra radiologiske undersøgelser.

Tidsplan
1. august 2013 - 30. juni 2017.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1330/06/17

Emneord

  • radiografi
  • digital kommunikation
  • digital post
  • aktionsforskning
  • kommunikation
  • kommunikation mellem patienter og personale på sygehuse