IMODUS: Mænds kønsutraditionelle valg

 • Poulsen, Anne Marita Wibe (Projektdeltager)
 • Vråsinge, Peter Pæregaard (Projektdeltager)
 • Henriksen, Lisbeth (Projektdeltager)
 • Klausen, Lone Lykke (Projektdeltager)
 • Sørensen, Mette Grønhøj (Projektdeltager)
 • Sievert, Anne (Projektdeltager)
 • Tøllner, Merete (Projektdeltager)
 • Falk, Grethe Emilie (Projektdeltager)
 • Hansen, Tania Erika Aniol (Projektdeltager)
 • Bachmann, Merete (Projektdeltager)
 • Lindhardt, Jette Lis (Projektdeltager)
 • Wissing, Hanne (Projektdeltager)
 • Thuen, Sine (Projektdeltager)
 • Nielsen, Oluf Falkenberg (Projektdeltager)
 • Winnem, Gro (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse deltager i IMODUS med et delprojekt med projekttitlen: ”Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse”
Den overordnede intension med projektet er at udvikle og afprøve nye tilrettelæggelser af undervisningen mhp at rekruttere og fastholde mænd i uddannelsen. Med udgangspunkt i sygeplejerskeuddannelsen udvikles der viden om mænds uddannelsesvalg samt erfaringer og udfordringer på sygeplejerskeuddannelsen. Projektet vil sætte fokus på rekrutteringsstrategier af mænd i sygeplejen samt udvikling af professionsidentitet i et kvindedomineret fag, som sygeplejefaget er kendetegnet ved at være. Projektet vil også have fokus på undervisningsformer herunder brug af teknologi mhp. at udvikle og afprøve nye undervisningsformer samt andre aktiviteter f.eks. sociale, som medvirker til, at mandlige sygeplejerskestuderende tiltrækkes til sygeplejestudiet og fastholdes i studiet efter påbegyndt uddannelse. Det er projektets mål at identificere barrierer, som de mandlige sygeplejerskestuderende møder i relation til sygeplejestudiet, både i forhold til rekruttering samt fastholdelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1131/12/13

Emneord

 • fastholdelse