IMODUS: Professionsrettet udvikling af læreruddannelsen på Sjælland (PULS)

Projektdetaljer

Beskrivelse

PULS er et delprojekt under IMODUS og er forankret på læreruddannelsen i Campus Roskilde, UCSJ.
Projektets hovedintension er at integrere international forskning omkring professioner og udvikle et særligt koncept, der tilbyder de studerende udviklingsmuligheder, som de kan bruge i deres aktive uddannelses- og læringsproces omkring udvikling af professionsfaglighed.
Intensionen er hermed at tilrettelægge mulighederne for skabelsen af en professionskompetence indenfor undervisning i N/T – med ”værktøjer”, der kvalificerer de studerende til at tilrettelægge undervisning, der inkluderer både drenge og piger i folkeskolen. Projektets ambition er således inklusion ud fra såvel faglige som personlige og kønsmæssige deltagerforudsætninger
Den overordnede metodologi består af fire ”værktøjer”:
1. undervisningsplanlægning ved hjælp af P-CKemaer
2. lektionsstudier på skoler
3. Videoanalyse som empirisk grundlag for vurdering af undervisning.
4. udeundervisning
PULS-projektet er dermed afprøvning og videreudvikling af et didaktisk design, der skal resultere i en implementeringsmodel, der kan benyttes i læreruddannelsens andre fag. Det er PULS-projektets mål, at denne implementeringsmodel kan kvalificere læreruddannelsen i Campus Roskilde – også hvad angår rekruttering og fastholdelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1101/09/14

Emneord

  • fastholdelse