IMODUS: Simulationslæring i sundhedsuddannelserne (Campus Næstved) og Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ

Projektdetaljer

Beskrivelse

Delprojekt under IMODUS.

Her er tale om såvel et tværprofessionelt spor på Campus Næstved, involverende Ergoterapeut- , Fysioterapeut- ,Bioanalytiker- og sygeplejerskeuddannelsen, som et monoprofessionelt spor i sygeplejerskeuddannelsessøjlen på hhv. campus Slagelse, Nykøbing F, Roskilde & Næstved.

Klinisk handlekompetence involverer kompetencen til at træffe hurtige beslutninger,
handlekraft og flair for højteknologisk udstyr. Projektet sigter mod at rekruttere og fastholde mænd i sygeplejeuddannelsen ved at lægge vægt på disse aspekter af det sygeplejefaglige arbejde i undervisningsmiljøet. Der fokuseres således på handlerettede sundhedsfaglige kompetencer til håndtering af et bredt spektrum af patientforløb, herunder traumer og andre akutte tilstande.
Midlet hertil vil være en omfattende brug af simulationstræning. Gennem simulation skabes et læringsrum, der ligger tæt op ad den virkelighed, de studerende skal fungere i. Samtidig åbnes der mulighed for, at kritiske procedurer og vanskelige situationer kan indlæres under trygge forhold, hvor det er tilladeligt at fejle og lære af sine fejl. På samme måde er der mulighed for at træne situationer, der går ud over det sædvanlige, og hvor de studerende skal yde deres bedste i meget pressede situationer.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/1130/09/14

Samarbejdspartnere

Emneord

  • læreprocesser
  • Simulationsundervisning
  • simulation, casearbejde
  • interprofessionelt samarbejde
  • tværprofessionelt samarbejde
  • kompetenceudvikling