iMOOW! for de yngste

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at udvikle en pædagogisk praksis i børnehaveklassen, hvor bevægelse og leg er integreret i arbejdet med børnehaveklassens kompetence- og færdigheds- og vidensområder. Dette med henblik på at fremme elevernes motoriske udvikling og aktive deltagelse i skolens fællesskab og læringsprocesser.
elevernes hverdag i børnehaveklassen.

Produktmålet er at udvikle et fysisk og digitalt undervisningsmateriale bestående af seks narrative undervisningsforløb, hvor bevægelse og leg integreres i arbejdet med børnehaveklassens kompetence-,færdigheds- og vidensområder.

Vi vil i projektet lægge vægt på legens egenværdi og på læring gennem leg og lege-lignende aktiviteter. Lege- og bevægelsesaktiviteterne skal også sættes i spil som øvelsesrum, hvor eleverne kan arbejde med at iagttage, sammenligne, imitere og aflæse kroppens og bevægelsernes betydning i interaktionen, relationen og kommunikationen med hinanden. Leg og bevægelse udgør således en særlig samværsform, der kan hjælpe alle elever til at blive en del af fællesskabet.

Udviklingen af undervisningsmaterialet sker i et samarbejde mellem
børnehaveklasseledere, lærere, pædagoger og projektmedarbejdere gennem aktionslæringsprocesser.

LægmandssprogStatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/2331/10/24

Emneord

  • Børn og unge
  • leg
  • bevægelse
  • børnehaveklassen
  • bevægelse i undervisningen
  • bevægelsesdidaktik
  • trivsel
  • læring
  • motorik
  • bevægelsesfortælling