Implementering

  • Pahus, Jytte (Projektdeltager)
  • Aagaard, Majbritt (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

I dette Circular Co-Creation projekt – Implementering – tager vi fat i problematikken, der opstår hos mange kommuner, når nye velfærdsteknologiske løsninger ikke fuldt ud implementeres. Nemlig at hverken den fulde effekt eller gevinstrealisering opnås, hverken hos kommune eller den private virksomhed.

Målet med projektet er at kombinere virksomhedernes, de kommunale- og vidensinstitutionens implementeringserfaringer, for der igennem at bidrage til udvikling af koncept for fremtidig implementering i kommunerne.

Dette gøres ved at afvikle et caseorienteret implementeringsforløb på tværs af kommuner, virksomheder og vidensinstitution. Et forløb, der fokuserer på de organisatoriske og praktiske udfordringer, som vi ved er en barriere for implementering.

Implementeringsforløbet er bygget op omkring 2 konkrete cases, hvor vi ved, at kommunerne er udfordret på implementeringsgraden.

Forløbet gennemføres uafhængigt af eksisterende projektmetoder, businesscases m.m. og handler ikke om at indføre nye modeller, men at bringe kendt viden i spil på en ny måde.

I forløbet bygger vi ovenpå eksisterende nationale og internationale erfaringer.

En del af mit arbejde vil bestå i at afholde fokusgruppeinterviews med nøglepersoner i kommunerne og indsamle deres erfaring
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/04/1902/04/20

Emneord

  • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje
  • velfærdsteknologi