Implementering af ældrepolitik i Sønderborg Kommune

Projektdetaljer

Beskrivelse

Sønderborg Kommune har vedtaget en ny ældrepolitik, som grundlæggende er
funderet i tre overordnede værdier: nærvær, respekt og tryghed. Der er også
udvalgt fire kerneområder: sundhed, faglighed, organisering og kommunikation,
som værende dem der fokuseres på.
Disse værdier og kerneområder skal gerne høres og opleves af både medarbejdere
og borgerne, der er i kontakt med Sønderborg Kommune.
Implementeringen af værdierne understøttes af et 30 timers kursus, der er udviklet
med udgangspunkt i ældrepolitikken.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/0921/06/10