Implementering af Nutrition Care Proces (NCP) i diætbehandlingen på Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA), Aarhus Universitetshospital

Projektdetaljer

Beskrivelse

NCP er en model for individuel eller gruppebaseret diætbehandling og udgør en fælles ramme for kliniske diætisters arbejde, hvori man kan fastholde den individualiserede vejledning. Indenfor rammerne af NCP arbejdes der med en ensartet struktur og terminologi omkring eksempelvis ernæringsdiagnoser, som kan styrke den faglig kvalitet og bedre kommunikationen både mono- og tværfagligt. Herudover er der i den internationale litteratur bl.a. fremhævet, at NCP som dokumentationsredskab i journalføringen kan bidrage til at øge den evidensbaserede praksis, at kvalitetssikre den ernæringsmæssige behandlingen og sikre sammenhænge for patienten.
Formålet med projektet er at implementere NCP som metode for diætbehandlingen på SDCA.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/01/2231/08/22

Samarbejdspartnere

Emneord

  • Sundhed, ernæring og livskvalitet
  • Nutrition care process
  • Diætetik
  • diætbehandling
  • diætist
  • ernæring