Implementering af SUMO Quadrant. SUMO 2.

Projektdetaljer

Beskrivelse

I det første SUMO projekt udviklede vi på baggrund af et omfattende observationsstudie en model for personforflytning i et rehabiliterende perspektiv. I det nuværende SUMO projekt SUMO 2, vil vi arbejde med at dokumentere hvor anvendeligt modellen er i praksis. Derfor afprøver vi modellen på 2 plejegrupper forskellige steder i region Syddanmark, hvor de pågældende hjælpere modtager undervisning i modellen. Vi starter og slutter med et fokusgruppeinterview for at undersøge om måden hjælperne taler om personforflytning på, har ændret efter de er blevet præsenteret for SUMO Quadrant. Læs projekt beskrivelsen i nedenstående link til UC Syds hjemmeside.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/1401/08/16

Emneord

  • rehabilitering