Implementering af tværprofessionelle bachelorprojekter på SUND

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet funderes på et delprojekt under det professionsdidaktiske program i Move under tranchen tværprofessionalitet og derved en del af tværprofessionelle elementer.
I efteråret 2016 blev der udarbejdet fælles bachelorkriterier på sundhedsuddannelserne i UCL. Der blev i foråret 2017 arbejdet videre på kriterierne på tværs af uddannelserne. Leverancen fra det tidligere arbejde er fælles Ba-Kriterierne for monofaglige og tværprofessionelle bachelorprojekter samt indarbejdelse i studieplanerne på Sundhedsuddannelserne gældende for 1. februar 2018.
De fælles bachelorkriterierne indeholder nyskabelse af nye produkt krav udover et traditionelt bachelorprojekt også mulighed for artikelskrivning og innovative projekter.
Projektet her skal implementere de ovenfor nævnte leverancer på Sundhedsuddannelserne. Tilgangen med fælles bachelorkriterier og muligheder for tværprofessionelle bachelorprojekter er for både studerende og undervisere en ny praksis og nye muligheder som kræver ændringer for både studerende og medarbejdernes tænkning og kultur.

Lægmandssprog

Implementering af fælles bachelorkriterier med mulighed for at de studerende kan arbejde tværprofessionelt med bachelorprojekter.

Nøgleresultater

Et flow oversigt (årshjul), med tids angivelser, informations rum, organisering af både monofaglige og tværprofessionelle bachelorprojekter til 7. semester ansvarlige på de enkelte sundhedsuddannelser.
Information om tværprofessionelle bachelorprojekter på Sund på stud.ucl.dk
Et digitalt fora, hvor studerende kan gå i dialog med hinanden om emner og ønsker om tværprofessionelle bachelorprojekter.
Et digitalt fora for klinisk praksis samt forskningsenheden vedr mulige bachelorprojekter.
Møde fora med mulighed for ideudveksling konkret via f.eks. speed møder eller cafemøder, hvor de studerende samt klinisk praksis og forskningsenheden kan mødes.
Afklaring med ministeriet vedr eksamination af tværprofessionelle bachelorprojekter.
Organisering af konference dag på tværs af uddannelserne i UCL med formidling af monofaglige og tværprofessionelle bachelorprojekter.
Bud på kompetenceudvikling planer i forhold til nyskabende produktkrav til adjunkt- og lektoropkvalificering.
Indstilling til ledelsen i forhold til anvendelsen og implementeringen fremadrettet på SUND.

Kort titelBachelorprojekter - SUND
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1831/12/18

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Uddannelse, professioner og erhverv