Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil tage udgangspunkt i case-management metoden Critical Time Intervention (CTI). EVU har i perioden 2018-2020 afviklet en række introduktions - og metodeopfølgningskurser i CTI, hvor henblikket har været lokal forankring af metoden i de deltagende organisationer.
CTI-metoden er udviklet med dokumenteret effekt i USA, og er en intensiv, tidsafgrænset og fokuseret indsats, rettet mod kritiske overgange, fx udskrivelse af psykiatri, efterforsorg fra herberg eller etablering af hjemløse i egen bolig.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/2031/12/21

Emneord

  • socialrådgivning
  • brugerinddragelse
  • socialforskning

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.