Projektdetaljer

Beskrivelse

Et komparativ studie, der sammenligner implementeringsprocesser i to kommunale jobcentre. I projektet har vi undersøgt implementeringsprocessers betydning for socialrådgiveres skøn og beslutningstagning i frontlinjen ved implementeringen af kontanthjælpsreformen 2014.
Et centralt fokus i reformen er en ny kategorisering af modtagere med tilsvarende forskellige rettigheder og pligter. Vores komparative studie sammenligner kategoriseringen af unge uddannelseshjælpsmodtagere i to jobcentre. De to jobcentre har en del fællestræk, men har valgt forskellige implementeringsstrategier. Fra at kommunerne kategoriserede kontanthjælpsmodtagere forholdsvis ens før reformen, er der en betydelig variation efter reformen. Konklusionen af studiet er, at ”street–level” organisationer og gennemførslen af implementeringsprocesser har betydning for, hvordan beslutninger i socialt arbejde konkret træffes i frontlinjen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1501/08/16

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold